26. aug. 2016

PST klager på gangbro - igjen

Jeg beklager de tre årene denne bloggen har tatt ferie, men jeg har vært opptatt med andre ting.

Her er litt nytt angående skole-broen i Nydalen over Kristoffer Aamotsgate. Det har vært ganske mye dekning av saken, både av NRK, VG og Aftenposten allerede. Nå er en ny runde i gang, og vi kan vel forvente at demokratiets kvern vil male i flere år til.


Mediasaker:


18. juni 2013

Planer for nye prosjekter i Badebakkens nærområde

Saksinnsyn-kartet
Jeg har nylig oppdaget Plan- og bygningsetatens flotte elektroniske kart-tjeneste kalt Saksinnsyn som gir en flott mulighet til å se hva som skjer i eget nærområde. Det finnes også andre søk hos Plan- og bygningsetaten som kan gi enda tidligere informasjon, gitt at man taster inn adresser (Nabo-søk).

Ut fra kartet kan man se at i vårt nærområde er følgende prosjekter underveis på planstadium:

Dersom man tar en titt på tidligere artikkel om  utbygging i nærområdet, så ser det ut til at vårt område på ti år kunne slukt en mindre norsk by.Fernanda Nissens gate 3

Nydalen skole

5. juni 2013

Mulig utbygging av Bergensgata 41 og 43 (Kro-tomta)

  Badebakken borettslag har i dag oppslag på hjemmesiden sin om at det er planer om utbygging av tomta der KRO mekaniske ligger i dag. Det er planer om en blokk på 6 etasjer ut mot Bergensgata, og en høy 8. etasjes blokk ut mot Moldegata, med utsikt til SiO-tårnet.