Nærmiljø

Kart over boligselskap i Badebakken-området

Dette kartet er laget for å hjelpe besøkende å skille mellom de forskjellige boligene som ofte blandes sammen når noen skal på besøk. Faktisk er det en del fastboende som heller ikke er helt klar over at det f.eks. finnes to boligselskaper som går under navnet Badebakken.
 


Selv bor jeg i det røde borettslaget på kartet, men jeg blir ofte spurt om veien til f.eks. Maridalsveien 235. Siden Maridalsveien er sykkelsti mellom Maridalsveien Borettslag (blått) og Badebakken Borettslag (rødt) så er det ikke rart at det oppstår forvirring. Hovedregelen er at dersom det er oddetall på slutten så er det nede på sletta, er det partall er det oppe hos oss.

Den andre store misforståelsen er at etter at sameiet Badebakken 2-34 (lilla) ble bygget så er det mange som blander sammen dette boligselskapet med Badebakken Borettslag (rødt). Hovedregelen her er at dersom adressen er Badebakken xx så er boligen tilhørende i sameiet, mens om adressen er Maridalsveien 2xx så er boligen tilhørende borettslaget.

Dersom du ønsker å bruke kartet er det fritt frem, så lenge du tar med teksten nederst, for jeg har eksportert kartet fra OpenStreetMap før jeg la på fargene.