18. jun. 2013

Planer for nye prosjekter i Badebakkens nærområde

Saksinnsyn-kartet
Jeg har nylig oppdaget Plan- og bygningsetatens flotte elektroniske kart-tjeneste kalt Saksinnsyn som gir en flott mulighet til å se hva som skjer i eget nærområde. Det finnes også andre søk hos Plan- og bygningsetaten som kan gi enda tidligere informasjon, gitt at man taster inn adresser (Nabo-søk).

Ut fra kartet kan man se at i vårt nærområde er følgende prosjekter underveis på planstadium:

Dersom man tar en titt på tidligere artikkel om  utbygging i nærområdet, så ser det ut til at vårt område på ti år kunne slukt en mindre norsk by.Fernanda Nissens gate 3

Nydalen skole