5. jun. 2013

Mulig utbygging av Bergensgata 41 og 43 (Kro-tomta)

  Badebakken borettslag har i dag oppslag på hjemmesiden sin om at det er planer om utbygging av tomta der KRO mekaniske ligger i dag. Det er planer om en blokk på 6 etasjer ut mot Bergensgata, og en høy 8. etasjes blokk ut mot Moldegata, med utsikt til SiO-tårnet.